הזמנה לפורום חדשנות בתעשייה הכימית - מפגש ראשון 6.6.2023

הנדון: הקמת פורום חדשנות של איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה

נוכח החשיבות של תחום החדשנות בכלל וחדשנות תפעולית בפרט בתעשייה הכימית, החליט איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה על הקמת פורום חדש  – "פורום חדשנות בתעשייה הכימית".

יו"ר הפורום הינו מר איתי נגרין – מנהל החדשנות בקבוצת ICL.

מטרתו העיקרית של  הפורום הינה להטמיע שיטות של חדשנות תפעולית בתעשייה הכימית, לצורך שיפור הביצועים, הבטיחות והקטנת ההשפעות הסביבתיות.

הפורום מיועד לדרגי הנהלה בכירה של מפעלים אשר עוסקים בהיבטי חדשנות בפעילותם השוטפת

אנו קוראים לכם למנות נציגים/ות מטעמכם להיות חברים בוועדה חשובה זו, ולקחת חלק בעשייה החשובה בתחום. להרשמת נציג מטעמכם לפורום, נא לשלוח פרטי הנציג/ה במייל חוזר למורן עזרא moran@industry.org.il.

דיון ראשון של פורום החדשנות של איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה יתקיים בתאריך ה- 06/06/2023 בשעה 11:00-12:30 הישיבה תתקיים במשרדי ההתאחדות, רח' המרד 29 ת"א, בחדר ישיבות שבקומה 16.

לאישור השתתפות בישיבה – לחצו כאן >>

נוכחותכם חשובה.
לפרטים נוספים, ניתן לפנות לגב' מורן עזרא, מזכירת האגף, בטלפון: 03-5198865.