הנחיות מעודכנות למעסיקים בעקבות תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

הנחיות מעודכנות למעסיקים בעקבות תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

כידוע, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ״ו-1996 (להלן: ״החוק״) מטיל חובה על כל המעסיקים הפרטיים במגזר העסקי, המעסיקים למעלה מ-518 עובדים, לאסוף ולפרסם נתונים בדבר פערי שכר בין נשים וגברים במקום העבודה .

נעדכנכם, כי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, פרסמה בימים אלה הנחיות מעודכנות למעסיקים, בעקבות תיקון מס' 6 לחוק, במסגרתן פורטו הגדרות והוראות כלליות למילוי הדיווח, אופן החישוב, הבהרות בנוגע לעובדי קבלן, פירוט לגבי הדוחות- הפנימי והפומבי, העברת המידע לעובדים ועוד.

תשומת ליבכם, בין יתר ההנחיות המעודכנות, לסעיף 4.6, ובו המלצות לחברות בבעלות משותפת, שבכל חברה כשלעצמה יש פחות מ- 518 עובדים, וכן לסעיף 6 להנחיות, "זרקור לקידום שכר שווה", העוסק בהמלצות למעסיקים שגילו פערי שכר בארגון.

למסמך ההנחיות המלא

לפרטים ולכל סיוע נוסף ניתן לפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות. 

למנהלת תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il,

למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל  motia@industry.org.il,

וכן לראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, עו"ד מיכל וקסמן-חילי, בטל' 03-5198819 ובדוא"ל  michalh@industry.org.il.