תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)

אנו שמחים לעדכנכם, כי בעקבות פעילותה של התאחדות התעשיינים, תקנות מס הכנסה  (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) נתמכו ביום ראשון (30.4.23) בוועדת הכספים של הכנסת. כן נעדכנכם, כי אנו פועלים כעת למען פרסומן הדחוף ברשומות.

התקנות, עם פרסומן, יחולו על השכר המשולם בימים אלה בגין עבודה בחודש אפריל 23, וכן יחולו רטרואקטיבית ממועד פקיעת תוקפן של התקנות הקודמות.

 

לפרטים ולכל סיוע נוסף ניתן לפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות. 

למנהלת תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il,

למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל  motia@industry.org.il,

וכן לראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, עו"ד מיכל וקסמן-חילי, בטל' 03-5198819 ובדוא"ל  michalh@industry.org.il.