תפעול קופת הפנסיה של עובדים פלשתינאים - הנחיות מעודכנות בעקבות פניית התאחדות התעשיינים

תפעול קופת הפנסיה של עובדים פלשתינאים - הנחיות מעודכנות בעקבות פניית התאחדות התעשיינים 

כידוע, בימים אלה תפעול קופת הפנסיה של העובדים הפלשתינאים מועבר לניהולה של "עמיתים לעתיד".

מכתבים בעניין זה נשלחו למפעלים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

בעקבות פניות חברים אלינו בדבר דרישת רשות האוכלוסין וההגירה להרשאה בלתי מוגבלת לחיוב חשבונכם, התאחדות התעשיינים פנתה לרשות.

אנו שמחים לעדכנכם, כי רשות האוכלוסין שעתה לפנייתנו ושינתה את הצורך בחיוב בהרשאה, כך שלא תהיה בלתי מוגבלת אלא תעמוד על כפל בלבד של סכום ההפקדות לפנסיה, שבוצעו עבור העובדים הפלשתינאים בחודש מרץ 2023.

אנו מצרפים לידיעתכם את החוזר המתוקן שהפיצה רשות האוכלוסין וההגירה.

לחוזר לחץ כאן


לפרטים ולכל סיוע נוסף ניתן לפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות. 

למנהלת תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il,

למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל  motia@industry.org.il,

וכן לראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, עו"ד מיכל וקסמן-חילי, בטל' 03-5198819 ובדוא"ל  michalh@industry.org.il.