נוהל מגבלות גאוגרפיות על העסקת מסתננים ומבקשי מקלט – דחיית כניסה לתוקף

דחיית כניסתו לתוקף של נוהל הגבלות גאוגרפיות על העסקת פליטים ומבקשי מקלט

לחוזר ולנוהל המלא לחץ כאן