עדכון שכר מינימום בהתאם לחוק חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

נעדכנכם כי ביום 23.3.23 חתם שר העבודה על העלאת שכר המינימום מ5,300 ₪ ל 5,571.75 ₪ בחודש.
לחוזר לחץ כאן