העסקת עובדים זרים בתעשייה –חידוש האפשרות להגשת בקשות

העסקת עובדים זרים בתעשייה –חידוש האפשרות להגשת בקשות 

נעדכנכם, כי ביום 5.3.2023, פורסמה הודעה על חידוש האפשרות להגשת בקשות למשרד הכלכלה ולרשות האוכלוסין וההגירה, להסדרת מתן היתרים ורישיונות לעובדים זרים בשכר שלא יפחת מ130% מהשכר הממוצע במשק.

לחוזר ולנוהל המלא לחץ כאן