בקשה מקוונת להזמנת מומחים זרים וקבלת רישיון עבודה

אנו שמחים לעדכן, כי רשות האוכלוסין וההגירה, לאחר שהעלינו את הנושא בפניה, השיקה שירות חדש, אשר במסגרתו מעסיקים אשר קיבלו היתר להעסקת מומחים זרים, יוכלו לבקש אשרה ורישיון עבודה וכן לשלם את האגרות הנדרשות עבור העובדים המומחים הזרים בצורה מקוונת.

בעבר, מעסיק שקיבל היתר להעסקת מומחה זר, נדרש להגיע פיזית למשרדי רשות האוכלוסין וההגירה על מנת להנפיק לעובד המומחה הזר אשרה ורישיון שהייה ועבודה.

עם השקת השירות, מעסיקים אשר קיבלו היתר להעסקת עובד זר, יוכלו עוד קודם להגעת העובד לארץ, ובמקרים מסוימים תוך שני ימי עבודה מרגע הגעתו (בהתאם לנהלים), להנפיק עבורו את האשרה והרישיון, וכן לשלם  את האגרות הנדרשות להעסקתו באמצעות בקשה המקוונת.

מצ"ב הקישור לשירות לחץ כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות בטל' 03-5198819