קורס כלכלה מעגלית - 6.2.2023

בעולם של משאבים מוגבלים, צריכה גוברת ואתגרי אקלים, חברות המעוניינות להישאר תחרותיות כבר פועלות להחלפת המודל הכלכלי הלינארי לפיו הן פועלות, לטובת מודל הכלכלה המעגלית אשר יניב רווח כלכלי, יתרון סביבתי ותרומה בפן האנושי, לאורך זמן.

מהי כלכלה מעגלית ?

גישה מערכתית-שיטתית המסתכלת על כל שרשרת הערך, תוך ניתוק התלות בין התפתחות ושגשוג כלכלי לבין צריכת משאבים ממקורות מתכלים.

המעבר לכלכלה המעגלית נמצא בסדר עדיפות גבוה באג'נדה הכלכלית העולמית והצפי הוא כי בשנת 2030, מודל זה יוביל את האופן בו מדינות וחברות יפעלו כדי להמשיך להיות תחרותיות. 

התאחדות התעשיינים והפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית מתכבדים להזמינכם להשתתף בקורס "כלכלה מעגלית בתעשייה", במסגרתו נלמד מפי מומחים המצויים בחזית התחום באירופה ובישראל, את עקרונות הליבה של הכלכלה המעגלית תוך הצגת דוגמאות לאופן יישומן באמצעות אסטרטגיות עסקיות המתבססות על עקרונות הקיימות. המשתתפים ייחשפו להזדמנויות הרבות שכרוכות במעבר לכלכלה מעגלית, למוטיבציות שבצידן כמו גם לחסמים, למגמות העולמיות, וכמובן לכלים הזמינים לטובת המעבר ולמימוש ההזדמנויות לייצר רווח כלכלי, יתרון סביבתי ותרומה בפן האנושי המייצרים יחד יתרון תחרותי ארוך טווח.

**לפרטים ורישום לקורס - לחצו כאן >>