הרצאות מפעליות בזום - אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים

מפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים, אשר מעוניינים בהרצאה בנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה או בהרצאה למנהלים ולמנהלות  בסוגיות מרכזיות בדיני עבודה, מוזמנים להירשם.

לתשומת ליבכם, מספר המועדים למתן ההרצאות מוגבל.

לפרטים נוספים: