מידע והצטרפות לקרן

שיעור תשלום להצטרפות חברים חדשים לקרן ההדדית שמבקשים הלוואה
 

מפעל בעל וותק של  לפחות שנת חברות  בהתאחדות ולא חבר בקרן ההדדית

  • תשלום דמי חבר  למשך 5 שנים בשיקים דחויים  

חבר חדש / פחות משנה בהתאחדות ובקרן ההדדית

  • תשלום דמי חבר  5 שנים מראש במזומן 

דוגמא לתשלום דמי חבר שנתיים  - מסלול א'
מספר עובדים בטופס 102 – 50 עובדים 
ניתן לבטח מינימום  70% מהעובדים  - 35 עובדים 
שיעור דמי חבר 0.15% מהשכר ברוטו של העובדים המבוטחים
35 עובדים  5,300X ₪ ברוטו= 185,500 ₪ 12X 0.15% X  חודשים=3,339 ₪

  • סה"כ תשלום לשנה 3,339 ₪ 


חישוב דמי כניסה לחברים חדשים שמבקשים הלוואה

בסכום השווה לדמי השתתפות של שנתיים בקרן : 3,339 כפול שתיים  = 6,678  פלוס מע"מ


להצטרפות לקרן