החלטת ממשלה בנושא הגדלת מכסת ההיתרים להעסקת עובדים

אנו שמחים לעדכנכם, כי מאמציה הרבים של התאחדות התעשיינים נשאו פרי, והוחלט היום, 07.11.21, בישיבת הממשלה, להגדיל את מכסת ההיתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בענף התעשייה והשירותים ב- 4000 היתרים. 800 מתוכם - מוקצים לאזור התעשייה עטרות
 

 בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לאגף עבודה בהתאחדות התעשיינים בטל' 03-5198819.