מצגות מקורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים מחזור ג'

לכבוד
משתתפי קורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים מחזור ג'

- מצגת ממפגש ראשון, 1.11.2021 - מצגת פתיחת קורס רגולציה + אירועי סייבר בתעשייה

- מצגת ממפגש שני, 3.11.2021 - מבוא לחומרים מסוכנים 

- מצגות ממפגש שלישי, 8.11.2021 - מצגת של רחלי ספיר (חברת אתוס)מושגי יסוד בסייבר - חלק א'

- מצגת ממפגש רביעי, 10.11.2021 - מושגי יסוד בסייבר - חלק ב'

- מצגת ממפגש חמישי, 15.11.2021 - מושגי יסוד בסייבר - חלק ג'

- מצגת ממפגש שישי, 17.11.2021 - מושגי יסוד בסייבר - חלק ד' 

- מצגות ממפגש שביעי, 22.11.2021 - מושגי יסוד בסייבר חלק אחרון , מבוא להאקינג

- מצגות ממפגש שמיני, 24.11.2021 - שרשרת תקיפה, סייבר במערכות תעשייתיות - חלק 1 

מצגות ממפגש תשיעי, 29.11.2021 - סייבר במערכות תעשייתיות, ניהול סיכוני סייבר