עדכון לנוהל העסקת מומחים זרים בישראל

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון לנוהל העסקת מומחים זרים בישראל, במטרה להקל על הבירוקרטיה הכרוכות בהעסקת מומחים לתקופה קצרה. 
עד כה, היתרים להעסקת מומחים זרים שהגיעו לישראל ממדינות פטורות מאשרה, אשר ניתנו בהליך מזורז, אפשרו למומחים לעבוד בישראל עד 45 ימים בשנה קלנדרית. בעקבות השינוי, יורחב ההליך המזורז, כך שניתן יהיה לקבל במסגרתו היתרים להעסקת מומחים זרים שהם אזרחי
מדינות פטורות מאשרת ביקור, לתקופה של עד 90 ימים בשנה.
ההליך המזורז להנפקת היתר יכול לסייע למעסיקים, בין השאר, כאשר הגעת העובד נחוצה בדחיפות ובהקדם האפשרי.
היתרי העסקה אלה רלוונטיים למקרים בהם עבודת המומחה הזר נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר, כגון ביצוע תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיקה את המומחה הזר בחו"ל. לנוהל העדכני:
 

לפרטים ניתן לפנות לאגף עבודה בטל' 03-5198819,
מנהל תחום משפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל motia@industry.org.il,
מנהלת תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד  מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il