מצגות מקורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים מחזור ב'

לכבוד
משתתפי קורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים מחזור ב'

- מצגות ממפגש ראשון - 1.2.2021, מצגת מפגש פתיחה, מצגת מבוא לחומרים מסוכנים
- מצגת ממפגש שני - 3.2.2021, רחלי לוי ספיר, חברת אתוס
- מצגת ממפגש שלישי - 8.2.2021, מושגי יסוד בהגנת הסייבר חלק א'
- מצגת ממפגש רביעי - 10.2.2021, מושגי יסוד בהגנת הסייבר חלק ב'
- מצגת ממפגש חמישי - 15.2.2021, מושגי יסוד בהגנת הסייבר חלק ג' 
- מצגת ממפגש שישי - 17.2.2021, מבוא להאקינג
- מצגת ממפגש שביעי - 22.2.2021, שרשרת התקיפה

- מצגת ממפגש שמיני - 24.2.2021, סייבר במערכות תעשייתיות
- מצגת ממפגש תשיעי - 1.3.2021, ניהול סיכוני סייבר