מהי הכשרה OJT?

הכשרה תוך כדי עבודה היא שיטת לימוד ואימון בתחום מסוים, תוך כדי העבודה במקצוע עצמו. הכשרה תוך כדי העבודה מתבצעת בצורה של הדרכה על ידי חפיפה, לרוב, על ידי עובד ותיק ומיומן יותר (חונך).
OJT הינו כלי שנועד להכשרה מהירה של כח אדם לעבודה ובעצם מתמקד בתהליכים המעשיים שבעבודה ופחות בהיבטים התאירוטיים. כפועל יוצא מכך, עובד שהוכשר תוך כדי עבודה יידע בדרך כלל לתפקד במצב רגיל ביעילות רבה אך לרוב יצטרך לקבל בהמשך השלמה של כישורים וידע לטיפול ותפעול במצבים ייחודיים ומורכבים. כלי זה של הכשרה יכול לסייע מאוד לצרכי כח אדם ספציפיים ומיידיים.

בימים אלה קיימים מסלולים המאפשרים למעסיקים לקלוט עובדים במסלול זה ולקבל מענק

  • התוכניות מיועדות לעובדים שאין להם את הניסיון או התעודה מקצועית במקצוע ההכשרה המבוקש (בהתאם לרשימת מקצועות שהוגדרו)
  • המענק נועד לאפשר למעסיקים לקלוט עובדים חדשים כעובדים מן המניין תוך התחייבות להעסקתם לחצי שנה לפחות, ולהכשירם בעבודה בעזרת חונך או חונכת ממקום העבודה
  • המענק שניתן למעסיקים הזכאים מהווה מימון חלקי של שכר העובדים והחונכים בתקופת ההכשרה. 

במידה וכלי זה יכול להתאים לך להכשרה וקליטת עובדים, צור קשר