מפגש וובינר מסלולי תמיכה של רשות החדשנות בתעשייה - 9.9.2020