​​​​​​​קרן הדדית של המעסיקים  מתאחדים לקרן אחת חזקה

קרן הדדית של המעסיקים הוקמה ע"י התאחדות התעשיינים במטרה לסייע לחבריה לממש הסכמי עבודה ולצמצם איומי שביתה כאמצעי לחץ במו"מ על תנאי העבודה. הקרן משלמת לחבר דמי נזיקים במקרים של שביתות והשבתות במפעל וגם במקרים של שביתות ספקי תשתיות חיצוניים, המסבים למפעל נזק!

אנו מאמינים כי יחסי עבודה תקינים יתרמו להגדלת פריון העבודה במשק ויעודדו פעולות המקדמות יחסי עבודה תקינים ויציבות ביחסי העבודה. 

מי רשאי להיות חבר בקרן?
באפשרותך להצטרף לקרן רק אם הינך חבר או עמית בהתאחדות התעשיינים.
דמי נזיקים 
דמי הנזיקים המירביים שעשויים להשתלם לך בגין שביתה, השבתה או שביתה חלקית, שווים כשהם בערכם המלא ל- 15 ימי עבודה עבור כל מועסק שלך הרשום בקרן, ששבת או הושבת. נזיקים עבור כל יום עבודה, החל מהיום השני  לשביתה, דמי הנזיקים בתקופה של 5 שנים יהיו מקסימום 30 ימים.

תשלום דמי נזיקים בשל אירוע חיצוני
אם לדעת הנהלת הקרן נפגע מפעלך מהשבתה מלאה כתוצאה ישירה מאירוע חיצוני מזכה, באפשרותך לקבל דמי נזיקים.   כ "אירוע חיצוני מזכה" מוגדרים:
(1) שביתה או עיצומים של תשתיות חשמל, מים, דלק וגז לתעשיה, מכס ונמלי אוויר וים.
(2) שביתה או עיצומים במפעל אחר בארץ, המייצר חומרי גלם עיקריים החיוניים למפעלך ושאין להם תחליף מיידי בארץ או בחו"ל.
שיעור דמי חבר 
תשלום דמי החבר מחושב לפי 0.15% מהשכר המבוטחים  השנתי .  
בנוסף דמי הרישום  חד פעמיים לפי מספר מועסקיך הרשומים בטופס ההצטרפות לקרן  60 ₪ לעובד.
שיעור הנחות בדמי השתתפות של חברים שיעור ההנחות  :

  1. 5  שנות וותק- הנחה בשיעור 30%.
  2. 10 שנות וותק- הנחה בשיעור 60%.
  3. 20 שנות וותק  ומעלה- הנחה בשיעור של 75%.
  4. תקופת אכשרה לאחר שביתה 5 שנים.

תשלום למעסיק בגין היעדרות עובדים בשל וירוס הקורונה
במסגרתו יינתן תשלום בסך 420 ₪ ליום עבודה בגין עובד ששהה בבידוד או חלה בקורונה ונעדר מהעבודה החל מחודש פברואר 2022 להגשת בקשה. למידע נוסף
קרנות הלוואות לחברי  הקרן ההדדית,  בתנאים בלעדיים.
כחלק מהשירותים שהקרן נותנת לחבריה, חתמה הקרן הסכמי שיתופי פעולה עם  מספר בנקים  , והצליחה להשיג תנאים מועדפים לתעשיינים  לקבלת הלוואה למפעל להון חוזר  לתקופה של 5 שנים בריבית פריים + 0.9%, ולציוד  לתקופה של  עד 12 שנים בריבית פריים +1.9% בתנאים נוחים ומועדפים. למידע נוסף
ייעוץ  משפטי בדיני עבודה למעסיק 
הקרן ההדדית נותנת ייעוץ וליווי משפטי למעסיק ע"י משרדי עורכי דין מהמובילים במשק לענייני עבודה,  הכולל עד 10 שעות ייעוץ ללא עלות.
בדק בית למעסיק בתחום דיני עבודה
בדק בית בחוקי עבודה והסכמים קיבוציים למעסיק בדיקת התנהלות המעסיק ביחס להוראות הדין ע"י עורכי דין מהשורה הראשונה במשק ללא עלות.

להצטרפות לקרן 

דוגמא לתשלום דמי חבר שנתיים  - מסלול א'
מפעל המעסיק 50 עובדים
יכול לבטח 70% מהעובדים -  35 עובדים
שיעור דמי חבר 0.15% מהשכר ברוטו של העובדים המבוטחים
35 עובדים 5,300X  ₪ ברוטו= 185,500 ₪ 12X 0.15% X חודשים=3,339  ₪ לשנה
דמי רישום חד פעמיים- 60 ₪ 35X עובדים= 2,100 ₪ 

סה"כ לתשלום שנה ראשונה 5,439  ₪
סה"כ תשלום שנה שניה ואילך 3,339 ₪