הארכת רישיונות ואישורים שתמו במהלך החודשים האחרונים

ועדת הקורונה בכנסת אישרה היום (חמישי) לקריאה שניה ושלישית, את הצעת החוק הממשלתית להארכת מועדי רישיונות שונים, שמועדם תם במהלך החודשים האחרונים – ולציבור לא התאפשר לחדשם. ביניהם למשל, אישורי הובלת חומרים מסוכנים, אישורי עבודה בגובה ועגורנים, בדיקות סביבה תקופתיות, רישוי מקצועות שונים ורישוי עסקים. רוב הרישיונות מחודשים בשלושה חודשים נוספים. החול חל על מי שאישור רגולטורי לגביו פג בתקופה שבין 10.3.20- 30.6.2. כן תהיה הארכה של עשרה שבועות למי שמועד הפקיעה של האישור הרגולטורי שלו חל בתקופה שבין 1.7.20- 31.8.20.
החוק יובא לאישור המליאה ביום שני הקרוב.