מסמך היוועצות בנושא גיוון מקורות ההון של חברות ההיי-טק

המסמך המפורסם בימים אלו, "גיוון מקורות ההון של חברות ההיי-טק והנגשתן לשוק ההון המקומי", מעניק תחושת תקווה שקיימת הבנה ממשלתית לצורך העז בהתערבות בכשל שוק המאופיין בניתוק של הציבור ממשק ההיי-טק שהינו משק תעשייתי ענק ומשמעותי למדינת ישראל. 
שווקי הטכנולוגיה כיום הם גלובליים מאי פעם. תעשיית ההיי-טק הישראלית, הפועלת בתוך משק קטן פתוח, היא גלובלית במיוחד, כאשר מעורבות של חברות רב-לאומיות ומשקיעים זרים בה אדירה. בשנת 2018 יצוא שירותי תעשיית היי-טק (תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים וענף מחקר מדעי ופיתוח) היווה כ- 51% מסך יצוא השירותים ויצוא סחורות תעשיית היי-טק (ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי) היווה כ- 29% מסך היצוא התעשייתי. מציאות זו אולי מייצרת עבור התעשייה עתירת הידע יתרונות לגודל, אך גם הופכת אותה לרגישה במיוחד לשינויים בכלכלה העולמית.

למסמך המלא לחץ כאן