מצגות מסדנת TAIEX - שפכי תעשייה המשרד להגנת הסביבה - 6-7.3.2019

רצ"ב מצגות מסדנת TAIEX מתאריכים 6-7.3.2019 של המשרד להגנת הסביבה :

- למצגת נציג רומניה - ניהול משק המים ברומניה ובאיחוד - לחצו כאן >>
- למצגת נציגת פורטוגל - ניטור מצב סביבתי של גופי מים - לחצו כאן >>
- למצגת נציגת פורטוגל - רגולציה אירופאית בנושא מים - לחצו כאן >>
- למצגת שפכי תעשיה - המשרד להגנת הסביבה - לחצו כאן >>