משלחת מקצועית לגרמניה בתחום איכות הסביבה של נציגי תעשייה - 19.5-24.5.2019