הדרת יצרנים ישראלים ממכרזים מסוכנת לתעשיה (כלכליסט 12.11.18)