לאחרונה התמודדה חברת "שטיחי כרמל" במכרז לבחירת ספק השטיחים לנתב"ג