מצגות מסדנת טייקס בנושא תכנית לאומית למניעת זיהום אוויר - 20-21.6

TAIEX Workshop on National Air Pollution Control Programmes :

- Overview of the National Emission Ceilings Directiv, לחצו כאן >>
- Gaetano Settimo Coordinator National Indoor Air Research Group, לחצו כאן >>
- Overview of application of a number of mechanisms, לחצו כאן >>
- Air quality index (AQI) by the ambient
  Air Quality and Cleaner Air Directive , לחצו כאן >>
- Gaetano Settimo Coordinator National Indoor Air Research Group, לחצו כאן >>
- Ireland National Clean Air Program , לחצו כאן >>
- Israel Varelidis final, לחצו כאן >>
- israel's national air pollution control planl, Reut Rabi , לחצו כאן >>