מצגות מיום עיון טיפול פסולת פלסטיק - 24.7.2018

מצ"ב המצגות מהסמינר שהתקיים בתאריך ה- 24.7.2018 בנושא מיחזור פלסטיק במסגרת פרויקט Horizon2020
על ידי הלמוט שמיץ :

- Plastics Recycling in the EU, לחצו כאן >>
- Product desing and sustainable recycling technologies, לחצו כאן >>
- Data Collection, measuring recyclability, לחצו כאן >>

- למצגת של המשרד להגנת הסביבה בנושא האסטרטגיה החדשה לטיפול בפסולת עירונית 2030 , לחצו כאן >>