יצרן ישראלי ? יש לך יותר סיכוי לזכות במכרז

בשורה למפעלים בארץ, חקיקה שתרחיב משמעותית את העדפה המתקנת למוצרים 
לפרטים נוספים לחץ כאן