חובת המכרזים

לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 לחץ כאן

לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995  לחץ כאן

לתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז-2007 לחץ כאן 

לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 לחץ כאן