מצגות מיום פתרונות לניהול משאבים יעיל בתעשייה היצרנית - 14.3.2018

- לצפייה בהזמנה, לחצו כאן >>
- לצפייה בסיכום הכנס, לחצו כאן >>
- למצגת מדיניות ממשלתית להתייעלות במשאבים - ד"ר דוד אסף, מנהל תחום סביבה בתעשייה, משרד הכלכלה והתעשייה, לחצו כאן >>
- למצגת קידום טכנולוגיות סביבה חדשניות – הליך טיפול במשרד להגנת הסביבה - עו"ד איילת בן עמי, מנהלת תחום טיפול משולב בתעשיות, המשרד להגנת הסביבה, לחצו כאן >>
- למצגת חדשנות בייצור מתקדם - ד"ר מלכה ניר, ראש זירת ייצור מתקדם, רשות החדשנות, לחצו כאן >>
- למצגת ניהול משאבים יעיל בראי הרגולציה - ד"ר רות דגן וחן תירוש, מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי, הרצוג פוקס  נאמן, לחצו כאן >>
- למצגת נצילות משאבים במפעלי תעשייה - איך זה קורה בפועל? מר אמיר מנסור, מנהל בכיר, קבוצת הייעוץ התפעולי דלוייט, לחצו כאן >>
- שת"פ מעשי בין מפעל תעשייה לבין חברת טכנולוגיה בתחום ניהול משאבים - הצגת מקרה מבחן, לחצו כאן >>

- חברות טכנולוגיה מציגות יישומים לתעשייה יצרנית בתחומי ניהול משאבים, לחצו כאן >>