פירוט הרעיונות היישומיים לפיתוח

לפירוט הרעיונות הישומיים לפיתוח :

ל
פרויקטים של חדשנות לתעשייה במסגרת מוקדי הידע שבמרכז הפלסטיקה והגומי לחץ כאן

להצעת נושאי פיתוח לתעשייה הבנייה המסורתית לחץ כאן