תקנים לביקורת ציבורית

להלן רשימת תקנים לביקורת ציבורית:

  1. רויזיה לת"י 6569 חלק 0.0: סיד לבנייה-הגדרות ודרישות  – הערות ניתן להגיש עד ליום 23.3.18
    למילוי הערות לחץ כאן
  2. רויזיה לת"י 1918 חלק 3.1: נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין: - הערות ניתן להגיש עד ליום 22.3.18 למילוי הערות לחץ כאן

 

את הצעות התקנים ניתן לראות בקישור זה.