שאריות פארמה בשפכים

משרד הבריאות פועל להפחתת שאריות תרופות בשפכים העירוניים לאור הממצאים של המצאות חומרים פעילים בקולחים ובגידולים חקלאיים. כידוע, שאריות התרופות מגיעות מהציבור וממפעלי התרופות. לפיכך, משרד הבריאות מבקש לבחון את תרומת התעשייה ולאסוף מידע לגבי ריכוזי החומרים בשפכים בפועל, על ידי בדיקות מעבדה.

בהמשך למפגש שנערך בנושא במשרד הבריאות ב 29 לינואר 2018, הוחלט על הקמת צוות מצומצם שירכז בעלי עניין מתעשיית התרופות ואת הרגולטורים מהרשויות השונות (רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים) שיגבש את מתווה הפעולה.

במקביל יוקם פורום בתאחדות שילווה את התהליך.

דף זה ישמש לעידכונים שוטפים והפצת חומרי רקע לישיבות וסיכומי ישיבות.

ישיבת פתיחה במשרד הבריאות 29/1/2018

סיכום ישיבה במשרד הבריאות 

מצגת פתיחה- משרד הבריאות

מצגת פתיחה - משרד הג"ס

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות אל ניר קנטור ואסנת אביטל