ישיבת פורום מנהלי איכות סביבה - 20.02.18

שלום רב,

בתאריך ה- 20.2 בשעה 15:00 תתקיים ישיבת פורום מנהלי איכות הסביבה.

הישיבה תתקיים ברח' המרד 29 תל-אביב, חדר ישיבות 1508 – קומה 15.

הנושאים לישיבה :

  • הצעת חוק רישוי סביבתי משולב
  • חומרים מסוכנים: תקנות פסולת חומרים מסוכנים, הסרת חובת קליטת פסולת של החברה לשרותי איכות הסביבה , הדרכות כבאות אש – שילוב כוחות החירום בהתמודדות עם אירועי חומרים מסוכנים,
  • מיחזור
  • דרישת המשרד להגנת הסביבה להנעה חלופית של ציי  רכב
  • דיווח על נושאים בועדות המקצועיות
  • שונות

לאישור השתתפות בישיבה, לחצו כאן >>
למצגת שהוצגה בישיבה, לחצו כאן >>