מידע נוסף בנושא אוויר

קישור לתכנים נוספים בנושא באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן>>
לצפייה במסמך רקע לבחינת ערכי איכות אוויר, ספטמבר 2018 - לחצו כאן >>
לעדכון בנושא שליחת דיווח שנתי להיתר פליטה באופן מקוון - לחצו כאן >>

תוכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר:

לפי חוק אוויר נקי משנת 2008 מחוייב המשרד להגנת הסביבה לערוך תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר ולעדכנה אחת ל-5 שנים (לכל הפחות). בשנת 2012 נקבעה התוכנית הראשונה לפי חוק זה, ובסוף שנת 2017 החל המשרד לעבוד על עדכון התוכנית. התאחדות התעשיינים שותפה בוועדה מייעצת למשרד.

- לצפייה במצגת שהוצגה בישיבת הפתיחה לפעילות העדכון, דצמבר 2017, לחצו כאן>>

 

דיגום ארובות:

המשרד להגנת הסביבה פרסם באפריל 2017 עדכון נוהל לדיגום ארובות. העדכון העיקרי בנוהל זה לעומת קודמו היא החובה למרפסות דיגום תקניות ואישורי בטיחות נלווים.

לנוהל ניטור רציף בארובה גרסה 2 לחצו כאן>>

להערות התאחדות התעשיינים לנוהל לחצו כאן >>