מידע נוסף - חומרים מסוכנים

לתוכן נוסף בנושא מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן >>

 

טיוטת תקנות פסולת מסוכנת:

ביולי 2017 החל המשרד להגנת הסביבה בדיונים עם התאחדות התעשיינים על טיוטת תקנות פסולת מסוכנת. מטרת התקנות להקל על הנטל הרגולטורי בטיפול בפסולות מסוכנות ופתיחת אפשרויות לטיפול עדיף סביבתית וכלכלית. 

- לקריאת טיוטת התקנות שפורסמה לשימוע ציבורי לחצו כאן >> 

- התייחסות התאחדות התעשיינים לטיוטת תקנות החומרים המסוכנים 2017 לחצו כאן >>

בנוסף פרסם המשרד מדריך לאפיון פסולות בהתאם לקטלוג הפסולות האירופאי. לקריאה לחצו כאן >>

טיוב רגולציה בתחום החומרים המסוכנים:

כחלק מהתהליך הבין-משרדי להפחתת הנטל הרגולטורי על התעשייה, התאחדות התעשיינים נמצאת בהידברות שוטפת מול משרדי הממשלה לסקירת הרגולציה הקיימת וזו שבהתהוות לזיהוי תקינה עודפת וקידום פישוט התהליכים.
- הערות התאחדות התעשיינים להצעת פיקוד העורף להפחתת העומס הרגולטורי מול מחזיקי 
  חומרים מסוכנים, לחצו כאן >>

 

מיגון מפני מתקפות סייבר:

המשרד להגנת הסביבה מתעתד להוסיף פרק הגנה על הסייבר בהיתר הרעלים בשנים הקרובות. מטרת ההנחיות להגן על מערכות המפעלים מפני מתקפות סייבר, העלולות להביא לפגיעה בסביבה או בבריאות הציבור וחיי אדם.

לצורך כך, הוקמה יחידת סייבר במשרד להגנת הסביבה הפועלת תחת רשות הסייבר. החל מ 2018 מתכנן המשרד להגנת הסביבה להכניס לתוכנית פיילוט מספר מפעלים בדירוג A, ובהמשך יכנסו לתוכנית בהדרגה כלל המפעלים בארץ. לאור זאת, מועברת בזאת גרסה להערות של התוכנית: "הוראות לעמידה בתנאי היתר רעלים בתחום ההגנה על מידע וסייבר - גרסה 0.9". הערות כלליות ראשוניות לגרסה זו של התאחדות התעשיינים התקבלה ע"י המשרד ותוכנס לגרסאות הבאות. מצורפים בזאת המסמך של המשרד להגנת הסביבה וכן התייחסות ההתאחדות.

עיקרי התוכנית מושתת על קביעת מקורות סיכון, דרגות סיכון, וקביעת כלים תפעוליים למניעת איומים.

- לקריאת הוראות בנושא שפרסם המשרד לחצו כאן >>

- לקריאת הערות ראשוניות של התאחדות התעשיינים למדריך לחצו כאן>>

 

עדכונים נוספים:

- פיקוד העורף פרסם תקנות הנוגעות לשינוע חומ"ס בעת מצב מיוחד לקריאה לחצו כאן >>