אסיפה כללית איגוד יצרני חומרי מחצבה 16.11.2017

בתאריך 16.11.2017 תתקיים אסיפה כללית של חברי איגוד יצרני חומרי מחצבה.