התחייבות לפרסום אחראי לילדים

התחייבות וולונטרית של תעשיית המזון בישראל לפרסום אחראי של מוצרי מזון לילדים*

אנו יצרני המזון בתעשיית המזון הישראלית מתחייבים לפעול בהתאם לרוח וכללים אלה:

  • פרסום לילדים ייעשה תוך עידוד לצריכה אחראית ומאוזנת ומתוך הכרה בחשיבות קידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב ילדים.
  • אנו מתחייבים להימנע מפרסום לילדים מתחת לגיל 12 של מוצרי מזון, אשר אריזתם תסומן (או עתידה להיות מסומנת) ב"סמל מזון אדום" בהתאם לתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי),  התשע"ח 2017.

לצורך התחייבות זו:

"הימנעות מפרסום לילדים מתחת לגיל 12 " – הימנעות מפרסום של יצרני המזון במדיה בה 35% ומעלה מקהל היעד הם ילדים מתחת לגיל 12 ; בהעדר יכולת מדידה או מידע אמין ביחס לשיעור הילדים מתחת לגיל 12 בקהל היעד, ייעשה כל מאמץ לעשות שימוש בשפה ובטון שאינם מכוונים לילדים ולא נועדו למשוך את תשומת ליבם לרבות הימנעות מקריאה לפעולה ברשתות חברתיות.

 "מדיה"- טלוויזיה, רדיו, קולנוע,,DVD/CD  תקשורת מודפסת, אתרי אינטרנט של החברה ושל צדדים שלישיים בנוגע לפרסום של היצרן בהם, מדיה חברתית ורשתות חברתיות המיועדות לילדים, שיווק ישיר, שילוט חוצות, תוכן שיווקי, משחקים אינטראקטיביים, שיווק בסלולאר ובאמצעות מסרונים.
 

*בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק להתחייבות החברה בנושא תגברנה הוראות החוק