שלח לחבר

התוכנית המדינית לאנרגיה מקיימת 2030 ודיון בהתאמתה לתעשייה