שלח לחבר

עדכון תקנות שעת חירום בנוגע להיתרים להוצאה לחל"ת