שלח לחבר

מפגש מקצועי בנושא התייעלות בניהול משאבים בתעשייה - 15.1.2020