שלח לחבר

חנוכת בית התעשיינים החדש ואסיפה הכללית הדו-שנתית ובחירת יו"ר והנהלת התאחדות התעשיינים- מרחב צפון-4.12.18