שלח לחבר

ביקור הועדה לחלוקת מכסת עובדים פלשתינאים בישראל בחברת סודהסטרים ואם החיטה