שלח לחבר

כנס תעשיינים ליישום החלטת הממשלה לפיתוח הצפון 24.10.17