שלח לחבר

מצגת היבטים לוגיסטיים ותפעוליים בהקמה והעתקת מפעל