מפגש בנושא תנאים ברישיון עסק למתקני טיפול בפסולת אורגנית - 13.2.23


 

מוזמנות ומוזמנים למפגש פתוח עם נציגות המשרד להגנ"ס בנושא : תנאים ברישיון עסק למתקני טיפול בפסולת אורגנית

מטרת התנאים היא להסדיר את נושא הקמת המתקנים מבחינת תשתיות תפעול ובינוי.

אנחנו נקבל את התנאים מספר ימים בטרם המפגש ונפיץ אותם באופן פומבי להתייחסות.

במסגרת המפגש יוצגו התנאים הללו, וניתן יהיה לקיים שיח ולהשמיע הערות והצעות לשיפור.

נדגיש - לא מדובר בתקנות טיפול בחומר אורגני אלא בתנאים ברישיון עסק.

**השולחן העגול יתקיים ב-13.2.23 בין השעות 11:00-12:30, התאחדות התעשיינים בישראל, המרד 29 ת"א קומה 1.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחויבת בהרשמה באמצעות הקישור.