פורסמו מכסות ייבוא וולונטריות לתעשייה


מינהל יבוא וועדת המכסות מודיעים על חלוקת מכסות וולונטריות לשנת 2019. חלוקת מכסה של 250 טון אלבומין, 150 טון שקדים, 7,000 טון מיץ תפוזים, 12,000 טון מלפפונים להחמצה.

תוקף רישיון היבוא הוא עד 31.12.2019. תשומת לבכם לשינויים בהוראת מנכ''ל 2.7.

בקשות ניתן להגיש החל מיום 22.1.2019 ועד ליום 31.1.2019. יש למלא את הבקשה לרישיון יבוא על גבי טופס מקוון באתר האינטרנט.

לפרטים נוספים ניתן פנות למרכז ועדת מכסות פאני דוויק הכהן בטלפון 02-6662399.