נפתחה המערכת המקוונת להגשת בקשות למכסות ליבוא מוצרי מזון לשנת 2019


החל מתאריך 29.10.2018 תתאפשר הגשת בקשות למכסות ליבוא מוצרי מזון לשנת 2019 דרך המערכת המקוונת.מינה ל יבוא מודיע על פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות למכסות ליבוא מוצרי מזון לשנת 2019.בקשו ת ניתן להגיש החל מיום ב', בתאריך 29.10.18.

טרם הגשת בקשה יש לעיין בהוראת מנכ"ל 2.7.

למידע נוסף וכניסה למערכת המקוונת