יום עיון משותף עם המשרד להגנת הסביבה - הרישוי המשולב

הרישוי המשולב (חוק הגנת הסביבה (ייעול הליכי רישוי סביבתי)) עבר בכנסת בחודש אפריל האחרון ועוסק באיחוד ההיתרים הסביבתיים (היתר פליטה, היתר רעלים ורישיון עסק) על-פי עקרונות הרגולציה האירופית, זאת באמצעות סט של תיקונים, בין היתר לחוק אוויר נקי וחוק חומרים מסוכנים.

התאחדות התעשיינים בישראל בהובלת איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה לקחה חלק פעיל לאורך כל תהליך התגבשותה של רגולציה חדשה זו.

למרות שתחולת החוק הינה משנת 2027, ההיערכות מצד המפעלים לקראת מועד זה כרוכים בהשקעת משאבים רבים לגיבוש התוכניות העתידיות.
כמו כן, לרגולציה זו יש ביטוי בהוראות מעבר כבר בחודשים הקרובים ולשם כך על המפעלים להיערך בזמן הקרוב.

לצורך הצגה ולמידה של הרישוי המשולב נקיים יום עיון יחד עם המשרד להגנת הסביבה ביום חמישי ה-27.6.24 בין השעות 10:00-14:30.

יום העיון יתקיים במשרדי ההתאחדות (אולם מושביץ, קומה 16, רח' המרד 29, תל אביב).

ההשתתפות מתנית בהרשמה מראש בלינק מטה, מצפים להשתתפותכם.

סדר יום
10:00-10:30
דברי פתיחה

מר נועם גולדשטיין (ICL), יו"ר איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים
מר אבי חיים, סמנכ"ל בכיר לרישוי וניהול סיכונים (בפועל), המשרד להגנת הסביבה

10:30-11:25
הצגת החקיקה החדשה - רקע, עיקרים והיערכות

גב' גלי דינס, ראש תחום רישוי משולב, המשרד להגנת הסביבה

 

11:25-12:05
תוספת שלישית

גב' יוליה גינזבורג, ראש תחום רישוי והיתרי רעלים, המשרד להגנת הסביבה

12:05-12:20
הפסקה
12:20-13:00
הוראת המעבר

עו"ד מעיין פורת גנץ, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

13:00-13:30
רישוי משולב מנקודת מבטה של התעשייה - הזדמנויות וסיכונים

עו"ד אמיר פיש, אגמון עם טולצ'ינסקי משרד עורכי דין

13:30-14:30
פאנל שאלות/תשובות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתר חייק, ראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, 052-5561199, atarh@industry.org.il