קורס ניהול איכות הסביבה בתעשייה - מחזור 9

איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון ואיגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים מזמינים אתכם להשתתף במחזור התשיעי של קורס ניהול איכות הסביבה בתעשייה – קורס מקצועי למנהלי קיימות, איכות הסביבה, תפעול, אבטחת איכות, ESG, בטיחות שמטרתו מתן כלים וראיה רחבה להתמודדות עם ניהול סוגיות סביבתיות בממשקים תעשייתיים, תוך התבססות על כלים פרקטיים ואקדמאיים ומגמות ורגולציה עדכניות בתחום.

בין המרצים: מנהלים בכירים במשרדי הממשלה, רשויות, איגוד ערים, התעשייה וגופים המובילים במשק.

היקף הקורס: 50 שעות אקדמאיות.

תעודה: למשתתפים בקורס תחולק תעודת סיום מטעם המכללה לניהול בתעשייה בהתאחדות התעשיינים.

שכר לימוד: לחברי התאחדות התעשיינים 2,400 ₪ + מע"מ  I  לאורחים 3,900 ₪ + מע"מ
*תינתן הנחה בדמי רישום של 5% למנויים בתשלום של אתר infospot.

מהרו להירשם, מס' המקומות בקורס מוגבל.
 

תוכנית הקורס
8.5.2024
מפגש 1 - רגולציה סביבתית

מדיניות (המשרד להגנ"ס, כלכלה) לעידוד פיתוח בר קיימא בתעשייה, הליכי רישוי, RIA וסוגיות רגולטוריות מרכזיות מן ההיבט המשפטי.

15.5.2024
מפגש 2 - שפכים

מדיניות ורגולציה (המשרד להגנ"ס, רשות המים) בנושא שפכי תעשייה, PFAS, טכנולוגיות להפחתת זיהום, מניעת זיהום ים, הזווית המשפטית כולל כללי תאגידי מים וביוב.

22.5.2024
מפגש 3 - חומ"ס וחירום

מדיניות ורגולציה (המשרד להגנ"ס, כב"ה, פיקוד העורף) בנושא חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת, היתרי רעלים, סיווג ופטור, ניהול אירוע חומ"ס, הזווית המשפטית.

29.5.2024
מפגש 4 - חומ"ס וחירום, קרקע

מדיניות ורגולציה (המשרד להגנ"ס) בנושאי ניהול סיכונים, מרחקי הפרדה, סייבר, היערכות לרעידת אדמה, זיהום קרקע (רגולציה וטכנולוגיות לטיפול), הזווית המשפטית.

5.6.2024
מפגש 5 - איכות אוויר

מדיניות ורגולציה (המשרד להגנ"ס) בתחום איכות אוויר בתעשייה, היתרי פליטה, PRTR, טכנולוגיות לניטור והפחתת פליטות, הזווית משפטית.

19.6.2024
מפגש 6 - שינוי אקלים, טבע

מגמות בינלאומיות, מדיניות (המשרד להגנ"ס, אנרגיה) בנושאי שינויי אקלים ואנרגיה, סיכונים כלכליים משינויי אקלים, מנגנוני דיווח וולונטריים, שמירת טבע ומגוון ביולוגי.

26.6.2024
מפגש 7 - כלכלה מעגלית

עקרונות של כלכלה מעגלית, התייעלות במשאבים והפחתת פסולת, כלים ואמצעים ממשלתיים לעידוד ותמיכה בכלכלה מעגלית וסימביוזה תעשייתית, מקרה בוחן.

3.7.2024
מפגש 8 - טיפול בפסולת

מדיניות ורגולציה (המשרד להגנ"ס) בנושא טיפול בפסולת, חוק האריזות – חובות יצרנים ויבואנים ואיך לפעול בחכמה, LCA, הזווית המשפטית.

10.7.2024
מפגש 9 - ESG, תדמית ושיווק

עקרונות של אחריות תאגידית, דיווח ואסטרטגיה עסקית, 14001 ISO, מיתוג ושיווק בכלי תקשורת.

לסילבוס מפורט ופרטים נוספים: אנדריי סוסלקיוב, ראש תחום הגנת הסביבה, התאחדות התעשיינים טל. 054-4968697, andrew@industry.org.il

*התוכנית נתונה לשינויים