מפגש תעשייני הצפון עם אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים- רשות המיסים

אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים- רשות המיסים, מגיע למפגש עם תעשייני הצפון,

אמיר יסביר הסברים נרחבים על מתווה הפיצויים לכלל המסלולים.

 

לאחר הרצאתו, תינתן האפשרות לשאלות ותשובות.

 

סדר יום
13:00
התכנסות והרשמה
13:30-15:00
הרצאה- מר אמיר דהן

 מנהל קרן הפיצויים, רשות המיסים

15:00-16:00
שאלות ותשובות

לפרטים נוספים: פרח פרום- 0506543194